Vertrouwen in de jeugdzorg

Literatuur >>
In 2010 is Vertrouwen in de jeugdzorg verschenen. Bij dezelfde uitgever en in hetzelfde jaar als De jungle van de jeugdzorg van Truus Barendse. Beide schrijvers staan niet te applaudisseren voor jeugdzorg. Alleen al de titels van de hoofdstukken van Janssen zijn duidelijk: 1- In de huidige constellatie loopt de jeugdzorg vast 2- Hoe heeft het zover kunnen komen? 3- Een analyse van de voornaamste manco's 4- Uitgangspunten voor een nieuwe inrichting van de jeugdzorg 5- De pijlers van het nieuwe gebouw. In de Inleiding zegt de schrijver: "Ik begin in hoofdstuk 1 met het beschrijven van de meest opvallende symptomen van het huidige ziektebeeld van de jeugdzorg. In hoofdstuk 2 beschrijf ik waar, wanneer en onder welke omstandigheden de aanpak misgelopen is en wie daar welke rol in speelde. In hoofdstuk 3 schets ik de consequenties van die verkeerde aanpak voor het huidige functioneren van de jeugdzorg. In hoofdstuk 4 geef ik mijn visie op de uitgangspunten voor de herinrichting van de jeugdzorg in Nederland. In hoofdstuk 5 sluit ik af met een aantal concrete aanbevelingen voor een betere jeugdzorg."

Uit een totaal onverdachte hoek de narigheid in de jeugdzorg op papier te zien: het lucht op als men begon te twijfelen aan zijn eigen gezond verstand. Het maakt somber als men bedenkt waar de Tweede Kamer in maart 2011 mee heeft ingestemd. Zie de vergelijking tussen de huidige wetgeving i.v.m. de kinderbeschermingsmaatregelen en de door de Tweede Kamer al aangenomen veranderingen op www.peterprinsen.nl

W. Janssen; Vertrouwen in de jeugdzorg; Amsterdam, 2010. ISBN 978 90 8850 110 4. Prijs 9,90.
Ga terug