15-04-2022

De aanvaardbare termijn bij uithuisplaatsing (Nieuwsbrief Jeugd 14 april 2022)

Begrip ‘aanvaarbare termijn’ in Richtlijn Uithuisplaatsing herzien

Professionals ervaren de ‘aanvaardbare termijn’ voor een beslissing over de toekomst van een uithuisgeplaatst kind in de Richtlijn Uithuisplaatsing soms als een voorschrift in plaats van als een voorbeeld. Dat komt door de manier waarop de aanvaardbare termijn in de richtlijn geformuleerd is. Daarom wordt die formulering aangepast in de nieuwe versie van de richtlijn waar de beroepsverenigingen NIP, NVO en BPSW en het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) aan werken.

https://www.nji.nl/nieuws/begrip-aanvaardbare-termijn-in-richtlijn-uithuisplaatsing-herzien

09-04-2022

Trouw schrijft op 8 april 2022 over "De Jeugdzorgtapes"

"Uit de Jeugdzorgtapes blijkt zonneklaar de onmacht van Het Systeem" - Trouw

Hoe Jojanneke en de jeugdzorgtapes te ondergaan? Dat zal erg afhangen van waar je werkt, en of je zelf met jeugdzorg te doen hebt gehad En of die  ...

14-12-2021

Cijfers van Defence for Children

Het kinderrechtenjaar 2020 in cijfers

Defence for Children en UNICEF vragen bij de overheid jaarlijks cijfers op die inzicht geven in de stand van zaken van kinderrechten in Nederland. Het jaar 2020 is getekend door de coronacrisis die op álle kinderen en jongeren in ons land een aanzienlijke impact had. Het rapport bestaat uit zes onderwerpen. De cijfers en meer informatie daarover leest u hier.

10-02-2021

Emotioneel gevangen, over ouderverstoting

Monique Meulemans schrijft in 2020 boek "Voor iedereen die te maken heeft met ouders en kinderen in scheidingssituaties"
Vaak krijgen ouders met jeugdzorg te maken in wat dan heet een vechtscheiding. In dit boek onderzoeken naar bijv. effectiviteit van gedwongen communicatie.

16-01-2022

Rapport ouderverstoting

Ook bij uithuisplaatsingen soms ouderverstoting

11-02-2021

'Voorkom ouderverstoting door inzet van specialist'

Van het Nederelands Jeugd Instituut

16-01-2022

Dossiers worden graag geheimgehouden

Als je niet wilt laten lezen, weet je dan (dus?) dat je geen goed werk hebt geleverd?

30-07-2021

Perspectiefbesluit bij uhp; zie ook KOG aan Inspectie in Correspondentie 2022: na bijna 1 jaar, 2 schriftelijke herinneringen en 2 telefoongesprekken min of meer beantwoord.

Op 28 juli 2021 belde Nico Mul KOG met het onderstaande. Het was totaal nieuw voor ons. En dat is niet zo gek, want ouders krijgen hierover niets te horen.
Het is verschrikkelijk, vergelijkbaar met “Kinderen uit huis geplaatst om bedrijfseconomische redenen.”
(Kinderen gesloten geplaatst om bedrijfseconomische redenen, aldus de Inspectie in Signalement van de Inspectie Jeugdzorg over gesloten jeugdhulp
Augustus 2015

Googelt u   www.inspectiejeugdzorg.nl, daarin Nieuws (5 oktober) en vervolgens het pdf-bestand onderaan. Alleen daarin komen de bedrijfseconomische redenen voor.)

Maar nu dus het schokkende nieuws van Nico Mul, over het perspectief besluit dat te vinden is op  deze pagina .

Hieronder de begeleidende tekst over dit perspectief besluit van Nico Mul.

 

Het perspectiefbesluit in de jeugdbescherming

Realiseer een rechtspositieregeling voor ouder(s) en kind en toets het ingrijpende perspectiefbesluit altijd bij de kinderrechter. Dat is de kernboodschap van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) in het advies over het perspectiefbesluit in de jeugdbescherming.

Wat is een perspectiefbesluit?

Als een kind ernstig wordt bedreigd in zijn ontwikkeling, kan de kinderrechter de maatregel van ondertoezichtstelling in combinatie met een uithuisplaatsing uitspreken. In dat geval coördineert de jeugdbeschermer van een Gecertificeerde Instelling (GI) de noodzakelijke hulp en steun voor het gezin met als doel de ontwikkelingsbedreiging op te heffen.

Na verloop van tijd neemt de GI een besluit over de vraag of het kind weer thuis kan gaan wonen bij zijn ouder(s), of (blijvend) ergens anders zal opgroeien. Dit besluit heet het perspectiefbesluit.

Wat zijn de gevolgen van het perspectiefbesluit?

Als het perspectief volgens de GI niet meer bij de ouder(s) ligt, heeft dit grote gevolgen voor de ouders en het kind. Zij zullen elkaar minder vaak zien. In de praktijk vermindert de omgang tussen ouders en kind na het perspectiefbesluit. De hulpverlening aan ouders en kind verandert ook. De hulpverlening aan ouders zal zich niet meer richten op de thuisplaatsing, maar op het invullen van de rol van ouder op afstand.

De hulpverlening aan het kind is gericht op een toekomst ergens anders dan bij ouders, bijvoorbeeld in een pleeggezin. Ouder(s) en kind kunnen niets doen tegen dit perspectiefbesluit. Er is geen mogelijkheid om het perspectiefbesluit (bij de rechter) ter discussie te stellen.

In het advies signaleert de RSJ enkele knelpunten met betrekking tot het perspectiefbesluit, wat zijn deze knelpunten precies?

De RSJ signaleert drie knelpunten bij het perspectiefbesluit:

  1. Ouders en kind hebben geen mogelijkheid om het perspectiefbesluit door de kinderrechter te laten toetsen, bijvoorbeeld wanneer zij het niet eens zijn met het genomen perspectiefbesluit. Het perspectiefbesluit wordt pas besproken bij de kinderrechter op een zitting over de (verlenging van de) ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing. Het kan (soms) maanden duren voordat deze zitting plaatsvindt. Intussen heeft het perspectiefbesluit tot ingrijpende wijzigingen (in de hulpverlening) geleid.
  2. Ouders en kind worden soms wel, maar soms ook onvoldoende betrokken en gehoord bij de besluitvorming rondom het perspectiefbesluit. Ouders en kind lijken ook onvoldoende op de hoogte van het perspectiefbesluit en de gevolgen van dit besluit.
  3. Als het perspectief volgens de GI niet meer bij de ouders ligt, verandert de hulpverlening zodanig dat de hulp en steun aan de ouders en het kind niet meer gericht is op ‘terug naar huis’. Dit is in strijd met het doel van de maatregelen van de ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing.

Waarom is een rechtspositieregeling zo belangrijk?

Het perspectiefbesluit heeft grote gevolgen voor het privéleven en familie- en gezinsleven van de ouders en het kind. De RSJ is van mening dat ouders en het kind betrokken en gehoord moeten worden bij de besluitvorming rondom het perspectiefbesluit. Een dergelijk ingrijpend perspectiefbesluit moet altijd getoetst worden door de kinderrechter.

Wat denkt de RSJ dat moet veranderen aan de huidige situatie?

Om de rechtspositie van ouders en kinderen en de rechterlijke toetsing te realiseren adviseert de RSJ het perspectiefbesluit wettelijk vast te leggen. Meer specifiek adviseert de RSJ dat het besluit (dat inhoudt dat terugkeer naar huis niet meer mogelijk is) binnen drie maanden wordt getoetst bij de kinderrechter. Dan kan ook geregeld worden wie het besluit neemt, hoe het wordt gemotiveerd en op welke wijze ouders en kind hierbij betrokken worden.

Zie ook

Adviezen

 

02-08-2021

Cees van Leuven over uithuisplaatsingen van kinderen

Stelselmatige fouten in rapportages

03-03-2022

VN-kinderrechtencomite niet tevreden over Nederland

VN: Leef kinderrechtenverdrag beter na

Bron: Nederlands Jeugdinstituut (NJi)

Nederland moet op uiteenlopende terreinen meer doen om het VN-Kinderrechtenverdrag na te leven. Dat stelt het VN-Kinderrechtencomité in zijn vijfjaarlijkse beoordeling van de situatie in Nederland. 
Lees meer

10-06-2023

rechten van jongeren in jeugdzorg

Jeugdstem startte daarom de campagne ‘Ken je rechten’,

11-12-2021

Het Nederlands Jeugd Instituut meldt op 9 december 2021 18 moties over jeugdzorg

18 moties over jeugdzorg
 

Sinds 1-1-15 liggen er met deze moties erbij 143 moties op uitvoering te wachten.

Van die zijn aangenomen bij de jeugdwet 49 stuks totaal moeten er nog 33 worden uitgevoerd.

Motie voor onafhankelijk onderzoek naar uithuisplaatsingen i.v.m. toeslagen   www.openkamer.org/stemming/kamerstuk/35927/79/
De voltallige Kamer schaarde zich achter een motie van Pieter Omtzigt om hier ONAFHANKELIJK onderzoek naar te laten doen en een MELDPUNT op te zetten.
Het CBS meldde dat meer dan 1100 kinderen zijn weggehaald uit gezinnen die slachtoffer zijn geworden van de toeslagenaffaire.

18-09-2021

Fouten in rapporten nauwelijks te corrigeren, maar ...

Herstel: de jeugdzorg is een van de grote wanprestaties van de kabinetten-Rutte, sinds in 2015 de gemeenten ermee werden belast. Ik baseer me nu op een  ...