Op 13 december 2017 schrijft KOG aan de Minister voor Rechtsbeschermoing

De Minister heeft namelijk op 4 december iets gezegd wat hij vast niet meent. Zijn antwoord, gedateerd 5 februari 2018, is te lezen op deze website in Correspondentie 2018. 
Reactie van de Commissie VWS d.d. 21 december

Op 7 december schrijft KOG aan de Commissie voor VWS

N.a.v. brief aan de Commissie voor VWS van Jeugdzorg Nederland en vakbonden waarin om meer geld gevraagd wordt, stuurt KOG een simpel en goedkoop recept om werkdruk in jeugdzorg te verlagen: haal uit elkaar gaan van ouders weg bij jeugdzorg.

Reactie van de Commissie VWS d.d. 21 december

Op 10 oktober 2017 stuurt KOG de op 2 oktober beloofde brief aan LOC

Cultuur uit zich in daden. Cultuuromslag: vaag; normering: duidelijk en meetbaar.

3 oktober verklaart KOG zich ingenomen met inspanningen om de onderzoeksrechter in de justitiƫle jeugdketen te realiseren

in een e-mail aan Renada van Kralingen (Dark Horse)

Op 2 oktober 2017 heeft KOG geschreven aan LOC en op 5 oktober een reactie gekregen

De gehele beschermingsketen moet genormeerd werken

KOG schrijft aan de Directie van Jeugdbescherming West en krijgt antwoord

artikel 1:377c BW
1. Onverminderd het bepaalde ... wordt de niet met het gezag belaste ouider desgevraagd door derden die beroepshalve beschikken over informatie inzake belangrijke feiten en omstandigheden die de persoon van het kind of diens verzorging en opvoeding betreffen, daarvan op de hoogte gesteld, tenzij die derde de informatie niet op gelijke wijze zou verschaffen aan degene die met het gezag over het kind is belast dan wel bij wie het kind zijn gewone verblijfplaats heeft, of het belang van het kind zich tegen het verschaffen van informatie verzet.
2. Indien de informatie is geweigerd, kan de rechter ...