Op 27 december 2014 schrijft KOG aan het College van Toezicht van de NVO

Als de NVO de gedragscode aanpast, kan dat heel veel verschil maken.

Brief aan de Hoofdinspectie van 8 december 2014

We begrijpen toch niet hoe het zit met de dossiers van JBRA

Op 8 augustus schrijft KOG aan de Denktank Transformatie Jeugdstelsel, en op 6 oktober een herinnering

Neem een voorbeeld aan Schotland: bij uithuisplaatsing een burgerfilter!

KOG schrijft op 30 mei 2014 aan het Keurmerkinstituut over de certificering van BJAA (JBRA)

Geen dossier meer en vervolgens als eerste gecertificeerd?

Op 19 mei 2014 schrijft KOG aan de Hoofdinspectie over afschaffen dossiers en gespreksverslagen door JBRA, en op 8 december nogmaals.

Inzage dossiers? Van dat gezanik is BJRA af!

KOG heeft folder gedrukt over omgang van scholen met jeugdzorg

Recht voor gezinsvoogd op informatie over kind van derden? Recht, dus geen toestemming van ouders nodig?
Wij konden dat in geen wet vinden. Het College Bescherming Persoonsgegevens had geen tijd, de directie van Bjz N-H gaf duidelijk antwoord: geen recht.

Op 2 januari 2014 heeft KOG een positief punt uit het rapport van de Kinderombudsman gehaald en de Raad voor de Kinderbescherming geschreven.

Gedateerd 15 en ontvangen 21 januari 2014 kwam de reactie. Zie onder de brief aan de RvdK. Maak u geen illusies: ouders zijn nog steeds vogelvrij.