Wat precies is een uithuisplaatsing?

Jurisprudentie i.v.m. uithuisplaatsing >>

De moeder heeft gezag over [voornaam van minderjarige 1] . Van een uithuisplaatsing van [voornaam van minderjarige 1] bij de moeder is dus geen sprake en om die reden zal de kinderrechter geen machtiging tot uithuisplaatsing afgeven. De omstandigheid dat de vader mogelijk ook gezag heeft maakt dit niet anders. Van een uithuisplaatsing is immers pas sprake als een kind verblijft bij een derde, een instantie of een ouder zonder gezag. Overigens heeft de kinderrechter ter zitting geconstateerd dat er tussen de ouders overeenstemming bestaat over het feit dat [voornaam van minderjarige 1] en [voornaam van minderjarige 2] bij de moeder wonen. Het hoofdverblijf van [voornaam van minderjarige 1] bij de moeder is dus gebaseerd op deze overeenstemming.


Ga terug