Voldoet gezagsbeeindiging aan criteria van EHRM 10 sept. 2019 (Strand Lobben/Noorwegen)? (Hoge Raad)

Jurisprudentie i.v.m. uithuisplaatsing >>

"Zoals hiervoor reeds overwogen, verblijft [betrokkene 1] sinds januari 2017 bij de pleegmoeder, derhalve sinds zij anderhalf jaar oud was. De reden voor de uithuisplaatsing van [betrokkene 1] was gelegen in de persoonlijke problematiek van haar ouders, tussen hen was sprake van huiselijk geweld en beiden worstelden met een verslaving. [betrokkene 1] werd in emotionele zin verwaarloosd.

Thans ontwikkelt [betrokkene 1] zich goed. Zij woont al bijna drie jaar bij de pleegmoeder en is veilig gehecht aan haar."


De Hoge Raad bespreekt alle punten uit het cassatieverzoek uitgebreid, maar komt steeds tot de conclusie dat het Hof alles overwogen heeft wat te overwegen viel. U moet echt op internet lezen wat de Hoge Raad heeft opgeschreven.


Ga terug