Van 10 juli tot 30 augustus geen jeugdbeschermer? Machtiging UHP per direct opgeheven

Jurisprudentie i.v.m. uithuisplaatsing >>

Bij beschikking van 10 juli 2019 is

[voornaam jongmeerderjarige]
onder toezicht gesteld tot 22 juli 2020. Bij die beschikking heeft de kinderrechter ook een machtiging tot uithuisplaatsing van
[voornaam jongmeerderjarige]
in een voorziening voor pleegzorg verleend tot 1 oktober 2019. De kinderrechter heeft de behandeling van het resterende deel van het verzoek aangehouden tot vandaag.

 

Het verzoek

Op 15 augustus 2019 is een briefrapportage van de Raad ingekomen waarin is vermeld dat de Raad het resterende deel van het verzoek tot uithuisplaatsing niet handhaaft.

De standpunten

De Raad heeft de maatregelen verzocht naar aanleiding van een zeer onveilige situatie, maar het is schrijnend te moeten constateren dat tot op heden geen jeugdbeschermer is ingezet in het gezin.


Ga terug