Vals alarm. Als je ex uit is op wraak ...

Literatuur >>

'Met vaart geschreven schrijnend verhaal over het ontbreken van waarheidsvinding door Jeugdzorg, waardoor een kind ten onrechte uit huis wordt geplaatst, en het gevecht van een machteloze moeder om haar kind terug te krijgen. Verrassende thriller met een actueel thema. '
NBD Biblion recensie
Overgenomen van de website van de uitgever www.crimecompagnie

Ine Aasted-Madsen - van Stiphout, tot 2010 kamerlid voor het CDA, heeft er een nawoord bij geschreven. "... De wetgever beoogde hiermee onder andere dat er bij een uithuisplaatsing in een eerder stadium duidelijkheid moet komen voor het kind, de ouder(s) en de eventuele pleegouders. Een doelstelling die ik van harte onderschreef, maar ik maakte me grote zorgen over het ontbreken van waarheidsvinding in trajecten die uiteindelijk leiden tot uithuisplaatsing van kinderen. Veel persoonlijke verhalen die ik hoorde riepen bij mij de reactie op van 'dit kan toch niet waar zijn.' Vaak werden die verhalen door ouders ondersteund met aantoonbare feitelijke onjuistheden in rapportages. En steeds weer was het ontbreken van waarheidsvinding de bottleneck. ... Vals alarm is een boek geworden waarin het gevecht van een moeder om de waarheid boven tafel te krijgen op een heel realistische manier is beschreven. In de wetenschap dat het een fictief verhaal is en alle punten van herkenning op toeval berusten, roept het toch een gevoel op van 'het zou zomaar zo kunnen gebeuren'. ... En ook de situaties die in Vals alarm naar boven komen zijn voor mij, na het voeren van veel gesprekken met ouders, op veel punten heel herkenbaar.

Ik hoop dat door dit boek de discussie over waarheidsvinding opnieuw gevoerd gaat worden, met name in de politiek, en dat dit uiteindelijk gaat leiden tot een wettelijke verankering ervan."

 


Ga terug