Scriptie met heel veel literatuur

Literatuur >>

Met deze scriptie wordt beoogd om inzicht te krijgen in de gevolgen van het steeds veranderen van de positie van de kinderrechter binnen de uitvoering van de OTS. Het is belangrijk om de gevolgen in te zien die deze verandering met zich meebrengt. Het feit dat de kinderrechter steeds minder bevoegdheden krijgt en andere partijen juist meer kan problemen met zich meebrengen. Als probleemstelling van deze scriptie geldt dat het veranderen van de uitvoerder van de OTS door het terugdringen van de positie van de kinderrechter niet altijd ten gunste is voor de kwaliteit van de maatregel.


Ga terug