Rene Clarijs is 25 november 2013 gepromoveerd op het proefschrift Tirannie in de jeugdzorg.

Literatuur >>

Clarijs bekijkt in Oost-Europa en in de Verenigde Staten van Amerika hoe daar in het derde milieu van kinderen (de vrije tijd) allerlei organisaties actief zijn. "Het Nederlandse jeugd(zorg)beleid wordt beheerst door het zorgconcept, terwijl het Russische non-formal education een voorbeeld is van een ontwikkelingsconcept. ... In Nederland is geen ervaring in en interesse voor non-formal education. Daarmee sluit Nederland belangrijke kansen af voor kinderen en jongeren. ... De Amerikaanse Result Based Accountability is een werkwijze waarbij burgers in hun community zelf problemen stapsgewijs en resultaatgericht aanpakken. Het kan bij deze problemen gaan om gezondheid, werk, armoede, onderwijs, hulpverlening, wonen, verkeer, enzovoort. ... In de community wordt voor dit RBA-proces vaak een local board gevormd die represententanten kent vanuit de diverse stakeholders. Het bedrijfsleven heeft daarin een positie, net als vrijwilligers, burgers (...) en kerken. Het meest basale kenmerk van RBA wordt gevormd door aantoonbare maatschappelijke resultaten." (pag. 514)

Wie zijn gevoelens over jeugdzorg bevestigd wil zien hoeft dit boek niet te lezen. Wie zich afvraagt waar de huidige jeugdzorg vandaan komt en waardoor de tirannie van gewoonte, regels en financiering minder schadelijk gemaakt zou kunnen worden kan insneeuwen met 517 pagina's.

 


Ga terug