Recht op omgang eind juli 2020 belangrijker dan corona

Jurisprudentie i.v.m. uithuisplaatsing >>
Het zonder meer stopzetten van alle contact tussen moeder en kind, die niet tot hetzelfde huishouden behoren, is in strijd met het onder meer in het EVRM gewaarborgde recht op family life. Het opschorten van de omgang tussen moeder en kind was, gelet op het grote belang van de volksgezondheid, de onbekendheid over het ontstaan en de gevolgen van het coronavirus, en de landelijk afgekondigde maatregelen en richtlijnen, waaronder de 1.5-meter-regel, een begrijpelijke beslissing. Nu de virusuitbraak in Nederland lijkt te zijn ingedamd en het maatschappelijk leven op steeds meer punten wordt hervat is de kinderrechter van oordeel dat thans in dit geval het recht op (onbegeleide) omgang prevaleert boven de 1.5-meter-regel.
Ga terug