Prof. G.P. Hoefnagels; Opstellen over rapportage; 9e druk Van Gorcum 1996 ISBN 90 23231716

Literatuur >>
Met als bijlagen:
-  Enkele artikelen uit de "Beroepscode voor de leden van het Nederlands Instituut van Psychologen 1994" en het "Reglement van het toezicht", voor zover van belang voor de rapportage;
-  De Code voor de maatschappelijk werker en Reglement voor de Tuchtrechtspraak, Landelijke Vereniging voor Maatschappelijk Werk, Utrecht 1993 voor zover van belang voor de rapportage.


Ga terug