Perspectief? Onderzoek!

Jurisprudentie i.v.m. uithuisplaatsing >>

 

De moeder heeft een geschil voorgelegd aan de kinderrechter ex artikel 1:262b BW. De kinderrechter is van oordeel dat het de gecertificeerde instelling vrij staat een standpunt te formuleren over het perspectief van de minderjarige (opvoedbesluit), maar dit mag een nader onderzoek naar de mogelijkheden van een thuisplaatsing niet in de weg staan. De kinderrechter draagt de gecertificeerde instelling op om de moeder aan te melden voor een diagnostisch onderzoek en een moeder-kind-huis. De kinderrechter benadrukt dat van de moeder wordt verwacht dat zij onvoorwaardelijk mee zal werken.


Ga terug