Ouderverstoting is verschrikkelijk voor het verstotende kind en voor de verstoten ouder (en vaak ook zijn familie)

Literatuur >>
 
Verwijzing naar wat internationale literatuur rond ouderverstoting
opgesteld door G. Duchateau

Het verschijnschel "Ouder-kind-vervreemding" (Parental Alienation) werd tot de dag van vandaag door vele onderzoekers en praktijkmensen wereldwijd geobserveerd en beschreven.

De internationale vakliteratuur omvat intussen meer dan 600 wetenschappelijk relevante publicaties uit meer dan 30 landen rond het thema Parental Alienation en Parental Alienation Syndrome en verwante thema"s.

Het "Parental Alienation Syndrome (PAS)" (Gardner 1985, 1992/1998) is intussen het meest verspreide concept. Het krijgt in de VS sinds 1985 en in Europa sinds het midden van de jaren 90 in wetenschap en praktijk toenemende aandacht en erkenning, gedeeltelijk ook kritiek. Een wetenschappelijk omvattend overzicht over de inhouden van de tegenstellingen vindt u in R.A. Warshak (2003 b): "Bringing Sense to Parental Alenation: A Look at the Disputes and the Evidence, geactualiseerde versie in dezefde publicatie van 2005, "Eltern-Kind-Entfremdung und Sozialwissenschaften "“ Sachlichkeit statt Polemik. De controversen rond PAS werden ook toegelicht in een artikel van de Vlaams-Canadese onderzoeker H. Van Gijseghem (2005): "L"aliénation parentale: Les principales controverses" en in nieuwere, heel gedetailleerde
werken van de Canadese psychologe B. Fidler en Collega"s (2008): "Challenging Issues in Child Custody Assessments: A Guide for Legal and Mental Health Professionals" en B. Fidler & N. Bala (2010a, b) "Guest editors" introduction to special issue on alienated children in divorce and separation: Emerging approaches for families and courts" en "Children Resisting Postseparation Contact with a Parent: Concepts, Constroversies, and Conundrums"

Het standaardwerk over PAS is het boek van Richard A. Gardner in de eerste uitgave van 1992 (2e editie in 1998a) "The Parental Alienation Syndrome, a guide for mental health and legal professionals. Gardner was indertijd professor in de kinderpsychiatrie en psychoanalyticus aan de Columbia universiteit in New York. Een internationaal handboek over PAS "The International Handbook of Parental Alienation Syndrome"(uitgegeven door Gardner, Sauber & Lorandos- Ed. Thomas) met bijdragen van 32 auteurs uit acht landen is in juli 2006 verschenen.

Vermeldenswaard is een Italiaanse monografie van G. Gulotta et al. (2008) aan de universiteit van Turijn: "La Sindrome di Alienazione Parentale (PAS): Lavaggio del cervello e programmazione dei figli in danno dell"altro genitore".
[The Parental Alienation Syndrome (PAS): Brainwashing and Programming of Children tot the Detriment of the Other Parent].

Belangrijke onderzoeksgegevens over de gevolgen op lange termijn van PAS in de volwassen leeftijd zijn te vinden bij A.J.L. Baker (2005a) "The Long-Term Effects of Parental Alienation on Adult Children: A Qualitative Research Study en (2007) "Adult Children of Parental Alienation Syndrome "“ Breaking the Ties that Bind."

Ook in Spanje werd uitvoerig over PAS gepubliceerd, b.v. door Aguilar (2004, 2005, 2007), Tejedor (2006a, b, 2007), Bolanos Cartujo (2000, 2002, 2008, 2009), Gomez (2008), Ramirez (2004), Luengo Ballester & Coca Vila (2007, 2009), Adolfo Jarne Esparcia & Mila Arch Marin (2009).
 
In Duitsland werd op zijn minst geregistreerd dat de Spaanse Coordinaria de Psicologia Juridica del Consejo General de Colegios Officiales de Psicologos de Espana op 18 juni 2008 een opmerkelijke verklaring heeft gepubliceerd, waarbij de doelmatigheid van de analyse van PAS bij de psychologische beoordeling in familierechterlijke conflicten en de daarmee samenhangende gebieden ruime ondersteuning krijgt. Daarna beschouwen onderzoekers en psychologen PAS als een cognitieve, emotionele en gedragsstoornis van een kind, die wetenschappelijke en professionele behandeling nodig heeft. Bij de diagnose zou elke vorm van misbruik en veronachtzaming in de hulpverlening aan het kind volkomen uitgesloten moeten zijn. De Spaanse tekst "Consideraciones en torno a la Pertinencia del Sindrome de Alienacion parental en la evaluacion psicologica" staat op het internet: https://www.infocop.es/view_article.asp?id=1942&cat.9); meer Spaanse literatuur en informatie over PAS in Spanje of de websites : www.jmaguilar.com; http://amnistioa-infantil.org/sap.htm; www.separaciones-divorcios.com; www.asunte.blogspot.com .

In de commentaar bij het Duitse burgerlijk wetboek "Palandt" wordt het begrip Parental Alienation Syndrom vermeld. Ook in "Kommentar zum BGB von Staudingers" en in het "Handbuch des Fachanwalts Familienrecht" wordt de discussie rond het Parental Alienation Syndrom voorgesteld.

Het "Handbuch Kindesmisshandlung und Vernachlässigung" van G. Deegener & W. Körner vermeldt het Parental Alienation Syndrome als een speciale vorm van psychisch geweld naar kinderen toe in de context van zorg- en omgangsconflicten.

In vele landen zijn ouder-kind-vervreemding (Parental Alienation) en Parental Alienation Syndrome (PAS) intussen een justitiabele feitelijkheid. Zij komen in de familiegerechtelijke praktijk tot dusver voor in meer dan 90 familierechtvonnissen in vele landen, naast de VS, Canada, Australië, Argentinië, e.a. "“ ook in Duitsland, Italië, Zwitserland, Frankrijk, Zweden en Spanje (om er maar enkele te noemen) en ook bij het Europese Hof van de Rechten van de Mens in Straatsburg.

Op 26 augustus 2010 werd in Brasilië een wet over het thema "Parental Alienation" goedgekeurd (LAW 12318), waardoor het ouderlijk vervreemdingsgedrag bij (echt)scheiding gesanctioneerd wordt.

Een film, "Victims of Another War "“ The Aftermath of Parental Alienation" (DVD, 30 minuten), die de problematiek van ontvoering en geïnduceerde vervreemding op een indrukwekkende manier aan de hand van drie gevalsvoorbeelden documenteert, is op het internet te bekijken
www.victiomsofanotherwar.com.

Op de Canadese televisie werd een documentaire over Parental Alienation en Parental Alienation Syndrome uitgezonden, die in een online-versie beschikbaar is; "W5 investigates: Children on the frontlines of divorce" W5: Poisoned Minds, part one en W5: Poisoned Minds, part two.

In deze film beschrijft o.m. Pamela Richardson haar extreme tragische beleving, waarin het door de vader vervreemde kind zich op 16-jarige leeftijd van een brug in de dood stort. (Zij heeft daarover ook een boek geschreven: Pamela Richardson (2006), "A kidnapped mind: A Mother"s heartbreaking memoir of parental alienation". Toronto: Dundurm.)

(Door G. Duchâteau in het Nederlands vertaald uit het boek van dr. med. Wilfrid von Boch-Galhau "Parental Alieantion und Parental Alienation Syndrome/Disorder "“ Eine ernst zu nehmende Form von psychischer Kindesmisshandlung "“ mit Fallbeispielen" VWB "“ Verlag für Wissenschaft und Bildung 2012 "“ pp. 12-15.)

Hasselt, 3 augustus 2012.

 


Ga terug