Ouder zonder gezag geen belanghebbende bij UHP (deze vader was geen deel van het gezin van de moeder).

Jurisprudentie i.v.m. uithuisplaatsing >>
De vader heeft van de griffie van het hof een brief ontvangen waarbij hij als belanghebbende is aangemerkt. Het hof komt daarvan terug. De vader heeft namelijk geen gezag en de machtiging tot uithuisplaatsing treft op dit moment de vader niet rechtstreeks in zijn juridische positie.
Ga terug