Op 5 september 2013 spreekt het Hof Den Bosch uit dat het van groot belang is dat een kind bij zijn eigen ouder(s) opgroeit:

Jurisprudentie i.v.m. uithuisplaatsing >>

Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum uitspraak 05-09-2013 Datum publicatie 12-09-2013
Zaaknummer HV 200.128.276/01
Personen- en familierecht
Hoger beroep
Inhoudsindicatie
Hoewel het hof is gebleken dat een terugplaatsing van de kinderen bij de moeder op dit moment niet tot de mogelijkheden behoort, is het hof "“ gelet op de positieve ontwikkeling van de moeder "“ van oordeel dat vooralsnog niet vast staat dat terugplaatsing van de kinderen bij de moeder niet langer tot de mogelijkheden behoort. Indien de moeder daadwerkelijk kan laten blijken dat de vader geheel buiten beeld is, alsook dat zij actief blijft samenwerken met de stichting en de hulpverlening, kan niet op voorhand worden gezegd dat het belang van de kinderen zich verzet tegen een terugplaatsing. Kinderen dienen in beginsel op te groeien bij hun biologische ouder(s). Weliswaar zijn de kinderen thans gehecht in het pleeggezin waar zij verblijven, maar niet gezegd kan worden dat de kinderen zich niet opnieuw (leeftijdsadequaat) kunnen hechten indien zij bij de moeder zouden worden teruggeplaatst.

Mocht een verlengingsverzoek van de machtiging tot uithuisplaatsing van de kinderen zijn aangewezen, dan dient de stichting daarbij uitdrukkelijk aan te geven waaruit blijkt dat de veiligheid van de kinderen in de thuissituatie niet, dan wel onvoldoende kan worden gewaarborgd en mitsdien de kinderen niet teruggeplaatst kunnen worden.


Ga terug