Stichting KOG
U bekijkt nu de pagina: 2016
<< vorige pagina   
print pagina
 

Op 25 januari heeft KOG zich tot de Minister van Justitie gewend

Geplaatst op [PUBL_DATE]
2016 >>


Aan de Minister van Veiligheid en Justitie, de heer Mr G.A. van der Steur
Postbus 20301
2500 EH Den Haag


Betreft: Versterking van positie ouders ten aanzien van rapportage gedragsdeskundigen werkzaam voor Raad voor de Kinderbescherming en Gecertificeerde Instellingen


Haarlem, 25 januari 2016


Zeer geachte heer Van der Steur,

Onze ouderorganisatie Kinderen-Ouders-Grootouders adviseert ouders in verband met (gedwongen) jeugdhulp. Deze ouders krijgen vaak te maken met rapporten van gedragsdeskundigen die werkzaam zijn voor de Raad  voor de Kinderbescherming en de Gecertificeerde Instellingen.

Ouders krijgen deze gedragsdeskundigen bijna nooit te spreken. Met name bij de GI"s is het gebruikelijk dat rapporten worden opgesteld op basis van alleen het dossier. Er worden dus  adviezen aan de kinderrechter uitgebracht, alleen op basis van het dossier.
Zelfs i.v.m. gesloten plaatsing gebeurt dit: een van de twee voorwaarden waar volgens de Jeugdwet aan voldaan moet zijn is een recent onderzoek door een gekwalificeerde gedragswetenschapper.Vaak is het: geen onderzoek, wel een handtekening.

De werkgever weigert vaak de informatie waarmee men kan zien of iemand ingeschreven is in het BIG-register of enig ander register. Ouders kunnen dan dus ook geen gebruik maken van het tuchtrecht. Zij zijn in de praktijk machteloos en bijna rechteloos. Fouten in het dossier blijven meespelen in het verdere verloop van de hulpverlening.

Een mogelijkheid om te laten zien met wie men te maken heeft, is instellingen te verplichten de medewerkers met BIG-nummer of andere registratie op de website te zetten, zoals de specialisten van ziekenhuizen op hun website vermeld staan.


De positie van ouders zou kunnen verbeteren als zij altijd weten welke gedragswetenschapper de rapportage schrijft. Wilt u uw invloed aanwenden om de Raad voor de Kinderbescherming en de GI's hiertoe te verplichten?

Met vriendelijke groet,(drs T.P. Barendse-Cornelissen, secretaris)

Het Ministerie stuurt ontvangstbevestiging:

https://www.stichtingkog.info/media/MVJ_201602190001.pdf

en inhoudelijk antwoord:

https://www.stichtingkog.info/media/Antwoordbrief_aan_Stichting_KOG_-_positie_ouders_tav_rapportages_gedragsdeskundigen.pdf

 

 


Ga terug