Stichting KOG
U bekijkt nu de pagina: 2016
<< vorige pagina   
print pagina
 

Op 22 juni heeft KOG een brief gestuurd aan de Kamerleden Bergkamp en Van der Burg over waarheidsvinding

Geplaatst op [PUBL_DATE]
2016 >>


Aan mevrouw V. Bergkamp en mevrouw B.I. van der Burg
Leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag


Haarlem, 22 juni 2016


Zeer geachte mevrouw Bergkamp, zeer geachte mevrouw Van der Burg,

Bij deze brief vindt u de Nieuwsbrief voorjaar 2016 van stichting Kinderen-Ouders-Grootouders. Op pag. 1 leest u wat KOG is en doet. Ook op pag. 1 begint het zeer recente, speciaal voor deze nieuwsbrief geschreven artikel van mr ir P.J.A. Prinsen over waarheidsvinding.
U ziet daarin op pag. 3 en 4 o.a. citaten uit uw toelichting op uw amendement op het wetsontwerp Jeugdwet. Artikel 3.3 van de Jeugdwet zou een ommekeer kunnen veroorzaken in de gewoonten m.b.t. rapportages. Feiten, volledig en naar waarheid: het klinkt ouders als muziek in de oren. Maar ... hoewel rapporteurs van raad voor de kinderbescherming en jeugdzorg nu dus extra geconfronteerd worden met de eis de volledige feiten en uitsluitend feiten te rapporteren, is dit voor organisaties die niet gewend zijn op deze manier te werken een grote omslag, die men niet makkelijk zal maken. De Wet Professionalisering Jeugdzorg zal hier zeker bij helpen: opleiding is een groot goed, evenals registratie en tuchtrecht.

Toch denken wij dat er meer moet gebeuren, wil artikel 3.3 van de Jeugdwet effectief zijn. Het onderstaande kan de omslag helpen versnellen:
- dwingend bewijsrecht van toepassing op het Jeugdrecht als het om concreet feit en
  toedracht gaat
- ambtseed, met strafrechtelijke vervolging van meinedige rapporteur.


Het proefschrift van René Clarijs uit 2013, "Tirannie in de jeugdzorg, een onderzoek naar de mogelijkheden van beleidsveranderingen", heeft ons gesterkt in de gedachte dat de transitie, niet alleen van rijk naar gemeente/regio, maar vooral van Wet op de jeugdzorg naar Jeugdwet, een zeer grote, zeer moeilijk te maken omslag is.
Zo schrijft hij: "De zestiende conclusie is dat de jeugdzorg in de bestaande situatie blijft hangen zolang de aansturing, financiering en verantwoording niet naar een hoger abstractieniveau worden getild. Op deze wijze zit de sector gevangen in onvolkomen beleid en zijn pogingen om daaraan te ontsnappen tot mislukken gedoemd." (pag. 209) en
"In de bestuurskunde zijn twee begrippen die het wickedness-karakter in het jeugd(zorg)beleid kunnen verklaren: hybriditeit en institutionele padafhankelijkheid. Hybriditeit heeft tot gevolg dat doorzettingsmacht en hindermacht (historisch) verdeeld zijn.
Daarnaast is er de afgelopen decennia een proces op gang gekomen van verstatelijking, vermarkting, ontstatelijking, vermaatschappelijking, enzovoort. Daardoor zijn bij alle beslissingen veel stakeholders betrokken, hetgeen ...  bijna garant staat voor nauwelijks doorpakken. Het jeugddossier getuigt ervan." (pag. 214)

Kinderombudsman Dullaert heeft duidelijk gemaakt dat door de huidige jeugdhulp mensenrechten in het geding zijn. Bovenstaand voorstel kan de extra kracht in werking stellen die nodig is voor werkelijk doorpakken.

Ik sluit de brief van KOG van heden aan de besturen van NIP en NVO bij: gedragsdeskundigen die zich i.p.v. op onderzoek.baseren op meningen van o.a. raadsmedewerkers, en op wie vervolgens die medewerkers zich beroepen. Waarheidsvinding?!

Wilt u ons laten weten hoe u hier tegenover staat?

Met vriendelijke groet,

 

https://www.stichtingkog.info/media/D66_201609140001.pdf


 


Ga terug