Stichting KOG
U bekijkt nu de pagina: 2016
<< vorige pagina   
print pagina
 

Op 20 september 2016 heeft KOG een brief gestuurd naar het NJI, op 13 oktober antwoord

Geplaatst op [PUBL_DATE]
2016 >>

*    Aan het Nederlands Jeugdinstituut
Postbus 19221
3501 DE Utrecht


Haarlem, 20 september 2016


Geachte medewerkers van het NJI,

Onze ouderorganisatie Stichting Kinderen-Ouders-Grootouders adviseert ouders die te maken hebben met jeugdhulp. Ouders stuiten sinds de nieuwe Jeugdwet soms op de moeilijkheid dat hulpverleners zelf niet weten wat deze mogelijk maakt.

De "spreekplicht" voor artsen geeft vaak problemen. Spreekrecht of spreekplicht? Spreken over wat precies?  De Jeugdwet zegt in artikel 7.3.11 lid 4: "Derden die beroepshalve beschikken over inlichtingen inzake feiten en omstandigheden die de persoon van een onder toezicht gestelde minderjarige, diens verzorging en opvoeding of de persoon van een ouder of voogd betreffen, welke inlichtingen noodzakelijk kunnen worden geacht voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling, verstrekken de gecertificeerde instelling die de ondertoezichtstelling uitvoert, deze inlichtingen desgevraagd of uit eigen beweging, zonder toestemming van de betrokkenen en indien nodig met doorbreking van de plicht tot geheimhouding op grond van een wettelijk voorschrift of op grond van hun ambt of beroep."
Cruciaal is hier uiteraard "welke inlichtingen noodzakelijk kunnen worden geacht voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling". De KNMG verheldert dit wel in KNMG-richtlijn "Omgaan met medische gegevens".

Waarschijnlijk gunnen niet alle artsen zich  de tijd om deze nieuwigheid goed tot zich te laten doordringen. Zij hebben dan wel gehoord van een spreekplicht en brengen die plicht misschien in verband met het conflict van plichten dat zij uit hun studie kennen.

Hoe dit ook zij, artsen doen op dit punt niet altijd wat de Jeugdwet voorschrijft. Het is niet de bedoeling van enig artikel in de wet dat de arts een medisch dossier overhandigt, hij moet zelf beslissen wat relevant is voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling, en KOG is van mening dat dit alleen kan op basis van het hulpverleningsplan.

Stichting KOG vraagt zich af, of het NJI niet een korte cursus wil geven in het kader van de nascholing. Wilt u ons laten weten hoe u hier tegenover staat?

https://www.stichtingkog.info/media/JvI_20161016.pdf                                                                                                                                                                                                                                                                                       


Ga terug