Stichting KOG
U bekijkt nu de pagina: 2016
<< vorige pagina   
print pagina
 

Op 11 januari stuurt KOG een brief over de gesloten plaatsing aan B&W van Haarlem

Geplaatst op [PUBL_DATE]
2016 >>

Aan het College van B&W van Haarlem
Grote Markt 2
2011 RD Haarlem

Haarlem, 11 januari 2016

Geacht College,

Stichting Kinderen-Ouders-Grootouders adviseert en ondersteunt veel ouders die te maken hebben met jeugdhulp en volgt daarom zoveel mogelijk nieuws over werkwijzen en methodes die door hulpverleners gebruikt worden.

Op internet stuitte ik op het volgende:
"... dat door haar afspraken zijn gemaakt met de gemeente Haarlem (c.q. de regio ...) over de wijze waarop door de GI jeugdhulp wordt ingezet. Deze afspraken hebben hun schriftelijke neerslag gevonden in een "Afsprakenlijst Jeugdzorgregio IJmond en Jeugdzorgregio Zuid Kennemerland en De Jeugd- & Gezinsbeschermers" van december 2014. De afspraken houden onder meer het volgende in:
11. Afspraken inzet toeleiding naar Gesloten Jeugdhulp
Voor plaatsing van een jongere binnen de gesloten jeugdhulp is een machtiging gesloten jeugdhulp van de kinderrechter noodzakelijk. Om een verzoek bij de Rechtbank in te dienen is er altijd een instemmingsverklaring van een gekwalificeerde gedragswetenschapper (al dan niet op basis van dossier) en een verleningsbesluit gesloten jeugdhulp noodzakelijk ...

De Jeugdwet bepaalt in artikel 6.1.2, 6:
Het verzoek behoeft de instemming van een gekwalificeerde gedragswetenschapper die de jeugdige met het oog daarop kort tevoren heeft onderzocht.

De mogelijkheid van een instemmingsverklaring op basis van dossier lijkt in strijd met de wet.

Graag zouden wij uw standpunt in dezen vernemen.

Met vriendelijke groet,

                                        (drs T.P. Barendse-Cornelissen, secretaris)
In kopie aan de Inspectie Jeugdzorg en Defence for Children

 

De gemeente antwoordt:

https://www.stichtingkog.info/media/jos_201602170001.pdf


Ga terug