Omgang beperken door GI alleen als rechter geen omgang heeft vastgesteld (Hoge Raad)

Jurisprudentie i.v.m. uithuisplaatsing >>

Hoge Raad 14-12-2018, ECLI:NL:HR:2018:2321

Datum publicatie 14-12-2018
JE
Zaaknummer 18/01367
Formele relaties Conclusie: ECLI:NL:PHR:2018:1193
Rechtsgebieden Civiel recht
Trefwoorden Jeugdbescherming / Jeugdwet. Ondertoezichtstelling 1:254 e.v. BW. 1:265g BW GI-besluit omgang bij OTS. Uithuisplaatsing 1:265a e.v. BW. :265f BW GI-besluit contactbeperking bij UHP
Wetsverwijzingen  

Inhoudsindicatie

Prejudiciƫle vragen. 1. HR 25-04-2014 mbt art. 1:263a BW (oud) niet onverkort van toepassing op art. 1:265f BW. 2. GI kan ogv art. 1:265f BW niet zelf eerdere rechterlijke beschikking zorgverdeling of omgang wijzigen. Daartoe dient art. 1:265g BW. 3. Contactbeperking ogv art. 1:265f lid 1 BW alleen als rechter niet eerder omgangsregeling heeft vastgesteld. 4. Wegens ernst of spoedeisendheid kan rechter schorsen ex art. 1:264 lid 1 BW zonder belanghebbenden te hebben gehoord.


Ga terug