Nogmaals mogelijke fout in Nieuwsbrief najaar 2018

Nieuwsbrieven >>

Mr Struycken heeft op het stukje van mr Erkens in Nieuwsbrief 1 2019 gereageerd: "... Ik zag een reactie van een advocaat dat betekening niet nodig is. Hij heeft gelijk wat de huidige wetgeving betreft. ... Wat mij opvalt dat is dat deze vorm van reparatiewetgeving klakkeloos gevolgd wordt en totaal niet meer ter discussie staat terwijl het strijdig is met EU-wetgeving en EVRM. ... Wat is eigenlijk de zin om kinderen en ouders te overvallen met een uithuisplaatsing zonder dat ze behoorlijk worden geinformeerd en voorbereid op zo"n ingrijpende maatregel."


De rechter mag niet toetsen aan de grondwet, maar moet toetsen aan de door Nederland geratificeerde verdragen. Rechters doen dat kennelijk niet genoeg, maar volgen de huidige wet ook al is die strijdig met die verdragen. Als wij het nu allemaal goed begrijpen, heeft mr Struycken gelijk, en mr Erkens eveneens. Op dit moment is je beroepen op de omstandigheid dat de wet in strijd is met de verdragen zoiets als op een grafsteen zetten: Hij kwam van rechts. Ja, hij had voorrang, maar hij ligt hier wel begraven. Je kind had niet van het schoolplein gehaald mogen worden, maar het is wel gebeurd: hij is zonder voorbereiding uit huis geplaatst.


Ga terug