Nieuwsbrief najaar 2023

Massaclaim Jeugdzorg!

Nieuwsbrief 1 2023

Wie heeft dat gerapporteerd? Is dit bedoeld als diagnose? Door wie gesteld dan?

Nieuwsbrief najaar 2022

Niemand kan weten wat de computer zegt. Wat gold voor risico op fraude geldt misschien ook wel voor risico op mishandeling of verwaarlozing

Nieuwsbrief 1 2022

Het perspectief van het pleegkind

Nieuwsbrief najaar 2021

GHSHE:2021:2599 (19-08- 2021) “Het hof stelt vast dat de GI de door de rechtbank bij de bestreden beschikking verleende machtiging tot uithuisplaatsing van [minderjarige] gedurende de in artikel 1:265c lid 3 van het Burgerlijk Wetboek (BW) genoemde termijn van drie maanden niet ten uitvoer heeft gelegd. De machtiging is daardoor vervallen en kan ook niet meer door de GI ten uitvoer worden gelegd.”.

Nieuwsbrief 1 2021

Jungleboek III

Nieuwsbrief najaar 2020

In de Nieuwsbrief een poster en erbij een boekje over Veilig Thuis. Allebei ook apart te lezen hieronder.

Poster! Verspreid hem via sociale media!

Verspreid deze poster!

Werkconferentie Bang voor Drang en Dwang (pag. 2 Nieuwsbrief)

https://balansdigitaal.nl/nieuws/waar-ben-je-overheid/    
Een prachtig verslag van Balans met veel door te klikken.

Nieuwsbrief 1 2020

Deelgezag, uitspraken Algemene Rekenkamer, Jurisprudentie.

Nieuwsbrief najaar 2019

Net te vroeg uitgekomen voor het inspectierapport dat heel hoopgevend is (de inspectie ziet wat ouders al zo lang zien), zie op deze website, maar vol narigheid helaas: GIRFEC

Nieuwsbrief 1 2019

Veel meldingen bij het Meldpunt Kindermishandeling (VT) komen van peuterspeelzalen en scholen.

Nieuwsbrief najaar 2018

Weer aandacht voor de schriftelijke aanwijzing.

Harry Berndsen laat zien hoe jeugdzorg goedkoper en tegelijk veel beter kan

In Nieuwsbrief najaar 2018 een samenvatting.

Vernieuwde versie van het artikel Keteninfantiliteit van Harry Berndsen (nieuwsbrief KOG najaar 2017)

Infantiel betekent letterlijk "kinderlijk", maar dient in relatie tot keteninfantiliteit vooral begrepen te worden als "onbenullig" of "misleidend." Daarbij merk ik op dat de onbenullige, vanwege zijn onbenulligheid, zijn onbenulligheid niet beseft. Daarop aangesproken is de standaardreactie dan ook dat men het niet herkent. Keteninfantiliteit houdt in dat de schakels in de jeugdzorgketen klakkeloos of uit gebrek aan bekwaamheid, of uit luiheid of bewust (misleiding) elkaars onbenulligheden en onwaarheden overnemen.Infantiel betekent letterlijk "kinderlijk", maar dient in relatie tot keteninfantiliteit vooral begrepen te worden als "onbenullig" of "misleidend." Daarbij merk ik op dat de onbenullige, vanwege zijn onbenulligheid, zijn onbenulligheid niet beseft. Daarop aangesproken is de standaardreactie dan ook dat men het niet herkent.
Keteninfantiliteit houdt in dat de schakels in de jeugdzorgketen klakkeloos of uit gebrek aan bekwaamheid, of uit luiheid of bewust (misleiding) elkaars onbenulligheden en onwaarheden
overnemen.Infantiel betekent letterlijk "kinderlijk", maar dient in relatie tot keteninfantiliteit vooral begrepen te worden als "onbenullig" of "misleidend." Daarbij merk ik op dat de onbenullige,
vanwege zijn onbenulligheid, zijn onbenulligheid niet beseft. Daarop aangesproken is de standaardreactie dan ook dat men het niet herkent.
Keteninfantiliteit houdt in dat de schakels in de jeugdzorgketen klakkeloos of uit gebrek aan bekwaamheid, of uit luiheid of bewust (misleiding) elkaars onbenulligheden en onwaarheden
overnemen.Infantiel betekent letterlijk "kinderlijk", maar dient in relatie tot keteninfantiliteit vooral begrepen te worden als "onbenullig" of "misleidend." Daarbij merk ik op dat de onbenullige,
vanwege zijn onbenulligheid, zijn onbenulligheid niet beseft. Daarop aangesproken is de standaardreactie dan ook dat men het niet herkent.
Keteninfantiliteit houdt in dat de schakels in de jeugdzorgketen klakkeloos of uit gebrek aan bekwaamheid, of uit luiheid of bewust (misleiding) elkaars onbenulligheden en onwaarheden
overnemen.Infantiel betekent letterlijk "kinderlijk", maar dient in relatie tot keteninfantiliteit vooral begrepen te worden als "onbenullig" of "misleidend." Daarbij merk ik op dat de onbenullige,
vanwege zijn onbenulligheid, zijn onbenulligheid niet beseft. Daarop aangesproken is de standaardreactie dan ook dat men het niet herkent.
Keteninfantiliteit houdt in dat de schakels in de jeugdzorgketen klakkeloos of uit gebrek aan bekwaamheid, of uit luiheid of bewust (misleiding) elkaars onbenulligheden en onwaarheden
overnemen.

Fout in Nieuwsbrief najaar 2018?

Geen fout in de uitvoeringspraktijk?

Nogmaals mogelijke fout in Nieuwsbrief najaar 2018

In de Nieuwsbrief najaar 2018 wees mr Struycken erop dat een beslissing van de kinderrechter pas uitgevoerd mag worden nadat deze is betekend aan de ouders. Dat betekent dat een kind niet daarvoor al van het schoolplein geplukt kan worden na de zitting.
Mr Erkens heeft hierop gereageerd in Nieuwsbrief 1 2019.

Nieuwsbrief 1 2018

Laat u niet intimideren: u hoeft niets zolang de rechter het niet heeft gezegd, ook niet als een organisatie met de politie komt.

Nieuwsbrief najaar 2017

JEUGDFEITENONDERZOEK!!!

Nieuwsbrief 1 2017

Wie meewerkt aan DRANG, doet dat vrijwillig.

Nieuwsbrief najaar 2016

Alweer: meningen die aan de feiten geen boodschap hebben

Nieuwsbrief 1 2016

Meningen die aan de feiten geen boodschap hebben

Nieuwsbrief najaar 2015

Bekijkt u vooral pag. 3: Tips voor ouders

Nieuwsbrief 1 2015

Vooral pag. 3 en 4 zijn van belang.

Nieuwsbrief najaar 2014

Kijkt u vooral op pag. 5 en 6 van de Nieuwsbrief: artikel van mr Prinsen over de Schriftelijke Aanwijzing.

Nieuwsbrief 1 2014

Emeritus hoogleraar Jo Hermanns is optimistisch over de transitie. Hij noemt de William Schrikker een overbodige organisatie.
Hij raadt aan levensverhalen van mensen met een moeilijke jeugd die toch goed terecht komen te lezen: bovenaan in de map Literatuur de titels.

Nieuwsbrief najaar 2013

Interview met Ada Busman over haar boek Ik zal nooit meer stout zijn. En tips voor als het AMK u wil spreken.

Nieuwsbrief 1 2013

Wethouder Kwint van Heerhugowaard ziet kansen voor jeugdzorg