Nieuwsbrief 1 2019

Nieuwsbrieven >>

https://www.stichtingkog.info/media/20190531_KOGnieuwsbrief-13-correctie.pdf

Nico Mul wees op een onwaarschijnlijkheid op de laatste pagina: in kolom 2 staat dat er per duizend kinderen ongeveer 15 overlijden per jaar (met de suggestie: door mishandeling). Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt voor 2017 132 gevallen van moord en doodslag, kinderen en volwassenen in totaal. Procentueel de grootste toename bij personen tussen de 10 en 20 jaar. Bevolking 17.130.070.


Ga terug