Nieuwe machtiging i.v.m. overplaatsing nodig?

Jurisprudentie i.v.m. uithuisplaatsing >>

Waarom moet de GI een nieuwe machtiging verzoeken als er sprake is van overplaatsing van een kind? Hoe zit dat nou met die 'categorie├źn' voor uithuisplaatsing? Wellicht is deze uitspraak verhelderend:

 

Het hof vernietigt in hoger beroep (ingesteld door GI) de beslissing van de rechtbank dat de GI geen belang heeft bij verzoek machtiging uithuisplaatsing 'in een gezinshuis' omdat er voor dezelfde periode al machtiging 'voorziening voor pleegzorg' was afgegeven. 

 

Deze laatste machtiging kan echter niet als een algemene machtiging tot uithuisplaatsing worden aangemerkt. Dan had moeten worden afgegeven 'machtiging tot uithuisplaatsing voor dag en nacht'. Het stond GI daarom niet vrij om de kinderen op basis van deze machtiging over te plaatsen naar een gezinshuis want er trad verandering op in de aangewezen jeugdhulp waarvoor een machtiging was verleend. GI had dus een belang bij het verzoek om een nieuwe machtiging tot uithuisplaatsing.


Ga terug