Niet te veel, maar te weinig contact met moeder veroorzaakt gedragsproblemen

Jurisprudentie i.v.m. uithuisplaatsing >>

Het hof heeft waardering voor het uitvoerige en volledige onderzoek en het duidelijke rapport van de bijzondere curator. Het hof onderschrijft dat een ruimere omgangsregeling dan door de rechtbank bepaald, in het belang van [de minderjarige] is. Ook de raad acht een uitbreiding in het belang van [de minderjarige] en dat daarmee niet gewacht moet worden tot is voldaan aan de voorwaarden die de bijzondere curator hiervoor noemt.

5.6

Het hof is van oordeel dat de omgangsregeling nu moet worden uitgebreid. Voor [de minderjarige] is het belangrijk dat zij op korte termijn de moeder weer meer zal zien. Wachten tot aan de genoemde voorwaarden is voldaan is niet in [de minderjarige] ’s belang. Daarbij is het zeer waarschijnlijk dat er wachttijden zijn verbonden aan het starten van een traject zoals systeemtherapie. Het hof heeft geen aanwijzingen dat [de minderjarige] een uitbreiding van de omgang niet aankan. De GI voert aan dat [de minderjarige] rondom de omgangsmomenten veel gedragsproblemen laat zien. Volgens de GI zijn de woedeaanvallen van [de minderjarige] toegenomen, nadat de omgang was uitgebreid na de beschikking van 1 april 2021. De GI is daarom van mening dat die omgangsregeling te belastend was voor [de minderjarige] .

Het hof deelt op dit punt de visie van de bijzondere curator. Het is aannemelijk dat de gedragsproblemen van [de minderjarige] worden veroorzaakt door het loyaliteitsconflict waar zij in zit. [de minderjarige] zit klem tussen de moeder en de gezinshuismoeder en voelt niet de emotionele toestemming om van hen allebei te houden. Dit loyaliteitsconflict zal moeten worden aangepakt om [de minderjarige] te kunnen bevrijden van haar gedragsproblemen. Het hof denkt niet dat [de minderjarige] ’s loyaliteitsconflict wordt opgelost doordat zij haar moeder minder ziet, maar veeleer worden verergerd.

5.7

Het hof is van oordeel dat [de minderjarige] en de moeder nu eerst en vooral de rust en ruimte moeten terugkrijgen in het contact met elkaar. Daarvoor is nodig dat zij elkaar vaker en langer zien. Ondertussen kan gewerkt worden aan de voorwaarden die de bijzondere curator in haar rapport noemt. De GI denkt dat systeemtherapie geschikt is om de onderlinge verhoudingen tussen de moeder en de gezinshuismoeder te verbeteren. Het hof juicht dit toe, maar vindt wel dat de uitbreiding van de omgang niet op dit traject kan wachten.

5.8

In de beschikking met zaaknummer 200.309.450 heeft het hof de beschikking bekrachtigd waarin de rechtbank het gezag van de moeder heeft beëindigd. Het hof hoopt dat dit de moeder helpt om [de minderjarige] de emotionele toestemming te geven om verder in het gezinshuis op te groeien.

5.9

Het hof zal de bestreden beschikking vernietigen. Dit betekent dat de omgangsregeling uit de beschikking van dit hof van 1 april 2021 herleeft. Volgens die regeling hebben de moeder en [de minderjarige] eenmaal per veertien dagen – en zolang de GI dit noodzakelijk acht: begeleid – omgang met elkaar gedurende vier uur op woensdagmiddag van 13.30 uur tot 17.30 uur.


Ga terug