Moeder opgenomen, vader accepteert hulp en heeft praktische problemen opgelost

Jurisprudentie i.v.m. uithuisplaatsing >>

Het voorgaande maakt dat de kinderrechter van oordeel is dat de kinderen voldoende veilig zijn in de thuissituatie met de vader, zonder de moeder. [voornaam minderjarige 1] is al thuis en [voornaam minderjarige 2] is elk weekend thuis. Vader heeft allerlei vormen van ondersteuning georganiseerd, waardoor er praktisch gezien geen belemmering is om de kinderen naar huis te laten gaan. Dit is in lijn met de eerdere beschikkingen van deze rechtbank.

De jeugdbescherming benadrukt het belang van een gezinsopname, zodat gekeken kan worden naar de behoeften van de kinderen en gestart kan worden met hun behandeling. Ook kan dan op nodige intensieve wijze gesproken worden met het gezin over wat ze hebben meegemaakt. Dit is noodzakelijk gelet op wat zij hebben meegemaakt en blijkt uit de wetenschappelijke literatuur over KOPP-kinderen. Het gebrek aan vaardigheden van de vader om hiermee om te gaan versterkt de noodzaak.

Wat betreft de emotionele ondersteuning of hulp van de kinderen wordt door Eddee geconcludeerd dat vader hierin leerbaar is. Ook staat de vader open voor hulp in de thuissituatie of voor de kinderen. Daar komt bij dat kinderen niet alleen bij de vader zullen verblijven, maar ook nog veel van hun tijd zullen doorbrengen op de opvang, het pleeggezin, opa/oma of school. In deze omgevingen zullen de volwassenen ook aansluiten bij de leeftijdsontwikkeling van de kinderen. Een gezinsopname is misschien wel de beste weg naar het wegnemen van de bedreigde ontwikkeling van de kinderen, maar dit is naar het oordeel van de kinderrechter niet de enige weg. Nu moeder niet meer thuis woont, de vader hulpverlening accepteert en praktische problemen heeft opgelost, wordt niet langer voldaan aan de vereisten die de wet stelt aan een uithuisplaatsing. De kinderrechter zal het verzoek dan ook afwijzen.


Ga terug