Moeder kan gezag houden: 15-jarigen begrijpen wel dat zij bij pleegmoeder blijven

Jurisprudentie i.v.m. uithuisplaatsing >>

Beschikking rechtbank, waarin het gezag van beide ouders is beëindigd, vernietigd en inleidend verzoek tot beëindiging van het gezag afgewezen. Geen hoger beroep van de vader. Situatie is veranderd nu alleen de moeder in hoger beroep is gekomen, en het gezag van de vader beëindigd blijft. Gezagsbeëindiging van de moeder is niet noodzakelijk om de gewenste duidelijkheid omtrent het toekomstperspectief van de minderjarigen te bewerkstelligen. Zowel voor de moeder als voor de minderjarigen (tweeling, 15 jaar oud) is duidelijk dat thuisplaatsing niet meer aan de orde is en dat het opvoedings- en ontwikkelingsperspectief bij de pleegmoeder ligt.
Ga terug