Machtiging uithuisplaatsing sinds 2015 in principe algemeen karakter

Jurisprudentie i.v.m. uithuisplaatsing >>

Maar: Rechter kan pleegzorgplaatsing beperken tot een bepaald pleeggezin. Het Hof Arnhem-Leeuwarden formuleerde nog eens de uitgangspunten van de wetgever dat bij uithuisplaatsingen plaatsing binnen het netwerk van de kinderen de voorkeur heeft. 

GHARL:2016:7180   (30-08-2016)

GHARL:2018:4024   (24-04-2018)


Ga terug