Literatuurlijst bij de tussenevaluatie herziening kinderbeschermingsmaatregelen

Literatuur >>

56
Literatuurlijst
Bruning, M. (2011). De ondertoezichtstelling herzien: snellere bemoeienis met meer
rechtswaarborgen. Ars Aequi 2011/779.
Bruning, M. & Kok, J. (2008). Commentaren op het voorontwerp van wet. Deventer:
Wolter Kluwer.
Buysse, W., Broeders, A. & Hilhorst, N. (2010). Gezinsbegeleiding in gedwongen en vrijwillig
kader. Amsterdam: DSP-groep, april 2010.
Cardol, G. In Bruning, M. & Liefaard, T. (red.). (2013). De ondertoezichtstelling 90 jaar:
versleten of vitaal. Amsterdam: SDU uitgevers.
Huijer, J. Waarheidsvinding in de jeugdbescherming. NJB 2014/13.
Huijer, J. Herziening kinderbeschermingsmaatregelen: naar een nieuwe ondertoezichtstelling.
FJR 2015/8.
Huijer, J. & Weijers, I. (2016). De aanvaardbare termijn in jeugdbeschermingszaken.
FJR 2016/40.
Jeugdbescherming en jeugdreclassering 2016. CBS: Den Haag: 2016.
Kamporst, G., de Volder, C. & Dijkman, K., (2013). Jeugdhulp onder dwang: Terughoudend
waar het kan, doorpakken waar nodig. Den Haag.
Kok, J., Beƫindiging van het gezag. FJR 2017/36.
Kramer, J. De voogdijmaatregel na de herziening kinderbeschermingsmaatregelen, FJR
2017/236.
Smit, W. & Timmermans, M. (2015). Voorbereiding evaluatie wetswijziging jeugdbescherming.
Amsterdam: Regioplan.
Smit, W., van den Tillaart, J., Bertling, L., van der Woude, F., & Santpoort, R., (2015).
Pleegouders over gezag en adoptie. Amsterdam: Regioplan.
ZonMw (2018). Eerste evaluatie Jeugdwet. Den Haag: ZonMw.


Ga terug