Is toestemming ouders nodig voor vakantie buitenland?

Jurisprudentie i.v.m. uithuisplaatsing >>
 
Na machtiging uithuisplaatsing is geen toestemming ouders nodig voor een vakantie van het pleeggezin. De ouders mogen immers niet meer beslissen waar het kind verblijft. maar:
De bevoegdheid van een GI om in het kader van de machtiging tot UHP beslissingen te nemen over de verblijfplaats van de minderjarige gaat niet zo ver dat de GI ook bevoegd is toestemming te geven voor een vakantie met de pleegouders in het buitenland in de situatie dat de ouders die toestemming niet geven.

Ga terug