In gezag hersteld na 7 jaar uithuisplaatsing

Jurisprudentie i.v.m. uithuisplaatsing >>

De redenen voor de beslissing

6.1

Het hof zal een andere beslissing dan de kinderrechter nemen. Het hof gaat het verzoek van de moeder om haar te herstellen in het gezag over [de minderjarige1] en [de minderjarige2] toewijzen. Hierna zal het hof uitleggen waarom het hof dat doet.

6.2

Bij de te nemen beslissing neemt het hof het belang van [de minderjarige1] en [de minderjarige2] tot uitgangspunt. In het leven van [de minderjarige1] en [de minderjarige2] is veel gebeurd. Dat gaat het hof hier niet allemaal herhalen. Belangrijk om nu te benoemen, is dat [de minderjarige1] en [de minderjarige2] na vele jaren van uithuisplaatsing (vanaf begin 2013) nu allebei weer bij de moeder wonen. Zij hebben het hof geschreven dat zij daar heel blij mee zijn. Zij zijn blij dat er naar hen geluisterd is. Het hof vindt het fijn om te lezen dat [de minderjarige1] en [de minderjarige2] weer bij de moeder wonen en dat het daar goed met hen gaat. Tijdens de zitting bij het hof in januari bleek al dat [de minderjarige1] en [de minderjarige2] maar ook de moeder, de gezinshuisouder van [de minderjarige1] , de pleegouders van [de minderjarige2] en de GI hard aan het werk waren om een terugplaatsing naar de moeder mogelijk te maken. Zo hebben de moeder en haar dochters psychomotorische therapie gevolgd en hebben zij die therapie positief afgerond. De afgelopen maanden is (ook) hulpverlening via [naam4] ingezet. Vanuit die hulpverlening ontvangt de GI alleen maar positieve berichten.

6.3

De GI, de gezinshuisouder van [de minderjarige1] , de pleegouders van [de minderjarige2] en, naar het hof heeft vernomen, ook de raad vinden nu dat de moeder in het gezag moet worden hersteld. Dat is ook de wens van [de minderjarige1] en [de minderjarige2] . Het hof vindt dat alle betrokkenen een groot compliment verdienen voor de inzet die is gepleegd. Op basis van de stukken maar ook op basis van de zitting in januari is bij het hof het vertrouwen aanwezig dat de moeder weer duurzaam de verantwoordelijkheid voor de verzorging en opvoeding van haar dochters kan dragen. Het herstel in haar gezag vindt het hof ook in het belang van [de minderjarige1] en [de minderjarige2] . Dat betekent dat het hof het verzoek van de moeder om haar te herstellen in het gezag zal toewijzen. Haar overige verzoeken behoeven om die reden geen verdere bespreking meer.

6.4

Het hof zal de beslissing uitvoerbaar bij voorraad verklaren. Als gevolg daarvan eindigt de voogdij (uitgeoefend door de GI) daags na verzending van deze beschikking.

6.5

Het hof wil de moeder vragen om deze beslissing van het hof ook te vertellen aan [de minderjarige1] en [de minderjarige2] . Het hof wenst [de minderjarige1] en [de minderjarige2] (en natuurlijk ook de moeder) het allerbeste. [de minderjarige2] en [de minderjarige1] hebben het hof verteld dat zij ook veel houden van de pleegouders van [de minderjarige2] . Het hof hoopt daarom dat de pleegouders ook een plek in het leven van [de minderjarige1] en [de minderjarige2] zullen behouden.


Ga terug