I.v.m. corona is het uit huis geplaatste kind 3 maanden bij zijn moeder geweest. William Schrikker wil hem nu terug

Jurisprudentie i.v.m. uithuisplaatsing >>
Artikel 265c BW 3e lid: Een machtiging vervalt indien deze na verloop van drie maanden niet ten uitvoer is gelegd. Op grond van dit artikel beslist de kinderrechter dat de machtiging uithuisplaatsing is vervallen.
Ga terug