Hulpverlening door iedereen geaccepteerd

Jurisprudentie i.v.m. uithuisplaatsing >>

Uit het voorgaande blijkt dat de tante en de moeder er alles aan doen om [voornaam minderjarige] te begeleiden en de hulpverlening in te zetten die [voornaam minderjarige] en de moeder nodig hebben. Nu de moeder en [voornaam minderjarige] de hulpverlening accepteren en zowel de tante als de moeder als [voornaam minderjarige] zich volledig inzetten om de ontwikkelingsbedreiging van [voornaam minderjarige] weg te nemen, wordt niet voldaan aan het wettelijk criterium van artikel 1:255 BW. De kinderrechter zal daarom het verzoek tot ondertoezichtstelling van [voornaam minderjarige] afwijzen.


Ga terug