Het is niet aan de gemeente te beslissen dat kind uit gezinshuis moet door geen geld meer te geven

Jurisprudentie i.v.m. uithuisplaatsing >>

De verklaring namens de GI ter zitting in hoger beroep dat nog afgewacht dient te worden of de gemeente duurzaam middelen beschikbaar zal stellen voor de plaatsing van [kind a] in het gezinshuis, heeft het hof dan ook verbaasd. Uit de systematiek van artikel 3.5. Jeugdwet volgt dat de GI daarover weliswaar met de gemeente dient te overleggen, maar dat de beslissing op casusniveau hierover uiteindelijk aan de GI is.


Ga terug