Het belang van het kind

Jurisprudentie i.v.m. uithuisplaatsing >>

FJR, tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht, december 2003:Op 26 september 2003 heeft de Hoge Raad uitgesproken, dat niets in de wet van 26 april 1995 tot herziening van de maatregel van ondertoezichtstelling van minderjarigen, noch de geschiedenis van de totstandkoming van die wet, een aanknopingspunt biedt voor de stelling dat de kinderrechter - en in appel het hof - een beslissing van een gezinsvoogdij-instelling alleen marginaal mag toetsen, dus zich alleen de vraag mag stellen of de gvi in redelijkheid tot haar beslissing heeft kunnen komen. De kinderrechter en het hof moeten het belang van het kind zelfstandig beoordelen, en daarbij ook feiten en omstandigheden betrekken die zich eventueel na de beslissing van de gvi hebben voorgedaan. Ook kunnen zij over nieuwe ontwikkelingen inlichtingen inwinnen


Ga terug