Grootouders niet-ontvankelijk, want kind was geplaatst bij tante

Jurisprudentie i.v.m. uithuisplaatsing >>

3

Het hof kan niet treden in de uitvoering van de uithuisplaatsing door de stichting als zodanig. Voor zover [verzoekster 1] met haar verzoek echter bedoeld heeft dat [kind] geplaatst dient te worden in een voorziening voor netwerkplaatsing in plaats van een voorziening voor verblijf pleegouder 24-uurs conform het indicatiebesluit overweegt het hof (onder verwijzing naar zijn uitspraak van 16 februari 2010, ECLI:NL:GHARL:2010: BL6961) dat het hof wel de bevoegdheid heeft om een dergelijk verzoek te beoordelen.


Ga terug