GI schittert door afwezigheid

Jurisprudentie i.v.m. uithuisplaatsing >>

De kinderrechter wil nog het volgende opmerken. Deze zaak kenmerkt zich door afwezigheid van de GI. De kinderrechter heeft in haar vorige beschikking, op grond van een schriftelijke mededeling vanuit de GI, opgenomen dat vanaf januari 2020 een vaste gezinsvoogd beschikbaar zal zijn. In aanloop naar deze zitting heeft de griffier telefonisch contact gehad met de gezinsvoogd die in deze zaak betrokken is. De gezinsvoogd heeft daarbij verklaard dat hij bij deze mondelinge behandeling aanwezig zou zijn. Desondanks is noch de gezinsvoogd, noch iemand anders namens de GI verschenen.

Er is inmiddels bij de moeder geen enkel vertrouwen in de hulpverlening vanuit de GI meer. De kinderechter heeft hier in deze situatie begrip voor.

Zij heeft de Raad dan ook verzocht om in het kader van de afloop van de voorlopige ondertoezichtstelling en het mogelijke verzoek om een ondertoezichtstelling, te bezien of die ondertoezichtstelling voor dit gezin bij een andere GI kan worden belegd.


Ga terug