GI moet daadkrachtig regie voeren bij gesloten plaatsing

Jurisprudentie i.v.m. uithuisplaatsing >>
 

Machtiging gesloten jeugdhulp want behandeltraject in gesloten setting nog noodzakelijk. Ontbreken van eenduidigheid tussen GI/instelling over meest passende behandeling, onderwijs en vervolgtraject niet in belang van de minderjarige. De GI als verantwoordelijke voor een adequate uitvoering van de machtiging moet daadkrachtig regie voeren, toezien op een deugdelijke behandeling en deze behandeling monitoren.


Ga terug