Gezagsbeeindiging gaat voorlopig niet door

Jurisprudentie i.v.m. uithuisplaatsing >>

Vernietiging gezagsbeëindiging. Niet is gebleken dat de moeder een hulpverleningstraject is aangeboden dat net zo intensief is als het traject dat de pleegouders hebben doorlopen. De opvoedvaardigheden van de moeder zijn onvoldoende onderzocht en zij is daar onvoldoende in begeleid. Niet uitgesloten is dat zij met de benodigde hulp binnen een voor de minderjarigen aanvaardbare termijn wel kan aansluiten bij hun behoeften.


Ga terug