Geen vermindering omgang, uitbreiding!

Jurisprudentie i.v.m. uithuisplaatsing >>
 Gelet op de uithuisplaatsing van de minderjarige, merkt de kinderrechter een mail van de GI aan als schriftelijke aanwijzing met een beperking van het contact tussen de moeder en de minderjarige. De kinderrechter verklaart die schriftelijke aanwijzing vervallen en stelt een regeling vast die hem in het belang van de minderjarige wenselijk voorkomt. Ervan uitgaande dat de minderjarige uiterlijk 26 december 2021 weer volledig bij de moeder woont, is nodig dat de omgang tussen de moeder en de minderjarige substantieel wordt uitgebreid. 
Ga terug