Geen eind aan ouderlijk gezag

Jurisprudentie i.v.m. uithuisplaatsing >>

De rechtbank is van oordeel dat nog altijd onvoldoende onderbouwd en ook niet gebleken is dat een gezagsbeëindiging van de ouders de kinderen meer duidelijkheid zal geven over hun verblijf in het pleeggezin. De ouders staan achter de plaatsing van de kinderen in het pleeggezin en zij zijn in staat om de kinderen hun emotionele toestemming hiervoor te geven. Daarnaast zijn de ouders zeer betrokken, werken zij mee aan de hulpverlening en verlenen zij hun toestemming voor gezagsbeslissingen. Timon pleegzorg begeleidt het pleeggezin en dit verloopt naar wens. Daarbij komt dat de samenwerking tussen de ouders en de pleegouders goed verloopt. De pleegouders betrekken de ouders bij belangrijke momenten in het leven van de kinderen. De rechtbank is gelet hierop van oordeel dat niet is voldaan aan de vereisten van artikel 8 EVRM. Een gezagsbeëindiging wordt niet noodzakelijk geacht. Dit betekent dat het verzoek van de Raad tot beëindiging van het ouderlijk gezag zal worden afgewezen.


Ga terug