Er is niet aan de wettelijke eisen voldaan, en gesloten jeugdzorg is wel vrijheidsbeneming!

Jurisprudentie i.v.m. uithuisplaatsing >>
Plaatsing gesloten jeugdzorg. Verklaring gedragswetenschapper ontbreekt. Machtiging in hoger beroep niet verleend. Plaatsing onmiddelijk opgeheven.
Ga terug