Een grootvader schrijft een boek over zijn leven om het te vertellen aan zijn "verdwenen" kleindochter

Literatuur >>
Soms zetten kinderen een machtig wapen in om grootouders naar hun pijpen te laten dansen: hun kleinkinderen. De schrijver van dit boek noemt het verbreken van die band emotionele afpersing. Zelf zag hij al negen jaar zijn kleinkinderen niet meer en nog dagelijks voelt hij de pijn van het gemis.
 
In het boek Mam, waar is opa nu gebleven? vertelt hij zijn oudste kleinkind het verhaal van zijn leven. Onverbloemd onthult hij haar zijn goede en slechte kanten. De verhalen beschrijven belangrijke fasen van zijn leven. Na de meeste verhalen volgt een gesprek met zijn kleinkind. Hij leert haar de kunst van het leven, als wil hij haar behoeden voor de fouten die hij maakte.    
 
Centraal in het boek staat communicatie, de spil waarom alles draait in het leven. Goede communicatie leidt eerder tot gelukkige relaties. De lezers wordt een spiegel voorgehouden, waardoor ze inzicht krijgen in de fouten die kunnen worden gemaakt door onervarenheid in omgang met anderen. Naast communicatie wordt veel aandacht geschonken aan liegen en het ervaren van onterechte schuldgevoelens.
 
Ook worden er tips gegeven hoe ouders de relatie met hun kinderen kunnen verbeteren en hoe een verbroken relatie kan worden hersteld.

Aldus de achterkant van het boek.
Ga terug