De inspectie vindt van de onderzochte dossiers geen enkele in orde

Het inspectierapport is vooral een bevestiging dat verbeterplannen, zoals  in 2018  gepresenteerd door toenmalig minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker (VVD), weinig effect hebben. Na verschillende noodkreten, onder meer van  wetenschappers  en  jeugdrechters , boog de inspectie zich over 45 dossiers. Opvallend: niet één daarvan bleek volledig op orde. Beslissingen over een uithuisplaatsing, zag de IGJ, worden „niet altijd en niet in alle facetten op basis van zorgvuldig feitenonderzoek genomen”.