Brief van de Minister voor Rechtsbescherming aan de Tweede Kamer d.d. 18 juli 2022

... Teneinde ouders en kinderen in het najaar te informeren over het ondersteuningsaanbod zal de communicatie in het najaar geïntensiveerd worden. De kenbaarheid van de ondersteuning moet zo hoog mogelijk zijn, en de drempel om die ondersteuning te vragen zo laag mogelijk.