Boek van kamerlid René Peters: Zorgen over de jeugdzorg

Literatuur >>

Boek van kamerlid René Peters geeft nieuwe inzichten over jeugdzorg in Nederland

René Peters uit Oss heeft een boek uitgebracht: ‘zorgen over de jeugdzorg’. Hierin gaat het CDA-kamerlid diep in op de jeugdzorgproblematiek in Nederland.  Behalve het voorwoord schrijft hij zelf niets, het zijn 30 gesprekken. Wat de vragen zijn geweest is er niet uit op te maken.
Duco Bannink, bestuurskundige, schrijft""Gemeenten die in hun beleidsstukken hebben staan dat ze willen werken mt maatwerk en 'een gezin, een plan en een regisseur' hebben geen visie maar schrijven wat mij betreft kerstwensen. Iedereen is het ermee eens, maar het zal er nooit van komen. Mijn dringende oproep is dan ook om de jeugdzorg politiek te maken. Baken als gemeente de reikwijdte van de zorg af en stel prioriteiten. Ontwikkel een echte visie en bied de wijkteams een kader om mee te werken. En stop met het schrijven van onhaalbare kerstwensen."
Eelke Blokker, actie onderzoeker bij het Instituut voor Publieke Waarden: "Door geld- en woonproblemen ontstaat stress. Zo ontstaan soms ook opvoedproblemen. Dan komen er wel hulpverleners, maar die hebben geen geld en ook geen goede woning te bieden. Dat zien we ook terug in de grote getallen. Op basis van gegevens van zorgverzekeraars weten we dat mensen die betalingsachterstanden hebben veel meer zorg gebruiken. Dertif procent van het geld dat we binnen het sociaal domein rondpompen, gaat zitten in die 1 procent van de mensen."


Ga terug