Boek van een manager Sociaal Domein: Baat het niet, dan schaadt het wel, hoe helpen we kinderen die moeite hebben om naar school te gaan?

Enkele citaten: ""De Jeugdwet benadrukt het onafhankelijke verwijsrecht van huisartsen. En natuurlijk is er het medisch beroepsgeheim. Voor veel gemeenten is dat maar vervelend. Guisartsen, dat zijn in de ogen van gemeenten mensen die gemeentelijk geld uitgeven en die zich afschermen. ... Hij sprak bezorgd over jeugdzorgmedewerkers die stellen dat ze 'medebehandelaar' zijn en dat ze dus ook informatie kunnen krijgen. ... Toch hoorde ik het de minister van Jeugdzorg zeggen: "Wijkteams, die zijn een soort huisarts." (NPO Journaal, 18 januari 2019)  pag. 91

"Preventie, het is een woord waar ik bezwaar tegen heb. Het is alleen al vanwege de letterlijke betekenis: de suggestie dat het iets voorkomt, en tussen de regels door de gedachte dat lichte hulp beter is dan zwaardere hulp. Maar ook dat er überhaupt geholpen moet worden. Veel gemeenten vullen 'preventie' ook nog eens in als een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Dat is het begin van een denkfout." pag. 117

"" Een medewerker van Veilig Thuis zei tegen mij: 'Bij nog geen tien procent van de meldingen gaat het om fysiek geweld. Kindermishandeling, wat is dat nou eigenlijk? Als een ouder tegen een kind schreeuwt, moeten we het al onderzoeken'". pag. 130