Besloten plaatsing? Bestaat niet. Het is open of gesloten

Jurisprudentie i.v.m. uithuisplaatsing >>

Voor zover de GI heeft gesteld dat de minderjarige op een besloten groep verblijft, en om die reden geen gesloten machtiging is vereist, miskent die stelling dat de wet geen instellingen voor besloten jeugdhulp kent: een instelling voor jeugdhulp is voor de wet óf open óf gesloten. Met de vaststelling dat de minderjarige niet in een open instelling verblijft en haar aldaar tal van vrijheidsbeperkende maatregelen kunnen worden opgelegd, kan het verblijf van de minderjarige op Schakenbosch, zoals de kinderrechter reeds in haar beschikking van 8 oktober 2015 heeft geoordeeld, niet anders worden aangemerkt dan een verblijf in een accommodatie voor gesloten jeugdhulp waarvoor een gesloten machtiging is vereist.


Ga terug