Als er niets met je gebeurt, waarom dan gesloten plaatsing?

Jurisprudentie i.v.m. uithuisplaatsing >>

De beoordeling

Het is de kinderrechter gebleken dat [minderjarige] de afgelopen drie maanden vanuit de geslotenheid van Horizon zou toewerken naar het wonen in een studio op Horizon. [minderjarige] heeft echter zeer recentelijk tijdens zijn verlof een grote hoeveelheid drugs en/of

medicatie gebruikt, waardoor de GI en Horizon van mening zijn dat [minderjarige] op dit moment nog niet klaar is om door te stromen naar een studio. De GI en Horizon zijn van mening dat [minderjarige] vanuit de geslotenheid verder moet werken aan een stevige basis om vervolgens alsnog door te kunnen stromen naar de studio.

De kinderrechter is, samen met de GI en Horizon, van oordeel dat [minderjarige] nog niet klaar is om door te stromen naar de studio omdat hiervoor nog te veel zelfstandigheid van [minderjarige] wordt verwacht. De kinderrechter kan de GI en Horizon echter niet volgen in de redenering dat [minderjarige] enkel vanuit de geslotenheid verder kan werken aan een meer stevige basis. [minderjarige] erkent zijn problematiek en heeft de afgelopen periode in de geslotenheid regelmatig – al dan niet bij monde van zijn ouders en zijn advocaat – om hulp gevraagd. Desondanks is er tot op heden geen persoonlijkheidsonderzoek afgenomen, had [minderjarige] tot voor kort geen zicht op een passende dagbesteding en volgt [minderjarige] geen passend onderwijs, terwijl Horizon dit wel als vereisten stelt om door te kunnen stromen naar een van de studio’s. [minderjarige] heeft dus niet kunnen profiteren van de gesloten setting.

Nu [minderjarige] zijn problematiek erkent en zich niet onttrekt aan de noodzakelijke hulpverlening, is de kinderrechter van oordeel dat niet langer is voldaan aan de criteria voor een machtiging gesloten jeugdhulp. Het doorstromen naar een studio is op dit moment echter ook geen optie en het recente drugsgebruik van [minderjarige] tijdens zijn verlof toont aan dat [minderjarige] ook nog niet terug naar huis kan. De kinderrechter acht de plaatsing op een open groep op dit moment daarom op dit moment het meest passend voor [minderjarige] .

Ter zitting is door de GI, na aanraden van mr. Plat, gebeld met Embrace the Future. Gebleken is dat Embrace the Future mogelijk een passende plek is voor [minderjarige] . Zij staan open voor een intake en hebben in principe vanaf 1 maart 2021 een plek beschikbaar voor [minderjarige] . Ook de ouders en [minderjarige] staan achter de plaatsing van [minderjarige] bij Embrace the Future. De huidige gesloten machtiging loopt tot 24 februari 2021. De kinderrechter acht het in het belang van [minderjarige] om vanuit de geslotenheid van Horizon door te stromen naar Embrace the Future, zodat voorkomen wordt dat [minderjarige] in de tussentijd naar een crisisplek moet of in de thuissituatie onveilige situaties ontstaan. De kinderrechter zal de machtiging gesloten jeugdhulp daarom verlenen tot uiterlijk 5 maart 2021.

De kinderrechter merkt – wellicht ten overvloede – op dat voor de plaatsing bij Embrace the Future een machtiging tot uithuisplaatsing noodzakelijk is. Wanneer de intake goed verloopt en alle betrokkenen achter de plaatsing staan, kan deze machtiging afgegeven worden op basis van de stukken, en kan een mondelinge behandeling achterwege blijven.


Ga terug